Formularz reklamacji/zwrotu

Formularz reklamacji/zwrotu*

Informacje o kliencie

 1. Imię i nazwisko klienta ……………………………………………………………

 2. Numer zamówienia ……………………………………………………………………

 3. Telefon i e-mail …………………………………………………………………………

 4. Data reklamacji/zwrotu* …………………………………………………………

 5. Numer faktury …………………………………………………………………………

 

Informacje o zwracanym artykule

Egzemplarz 1

 1. Nazwa/Kod produktu …………………………………
 2. Ilość egzemplarzy do zwrotu ……………………
 3. Cena jednostkowa ……………………………………
 4. Powód reklamacji/zwrotu*

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 Egzemplarz 2

 1. Nazwa/Kod produktu …………………………………
 2. Ilość egzemplarzy do zwrotu ……………………
 3. Cena jednostkowa ……………………………………
 4. Powód reklamacji/zwrotu*

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Egzemplarz 3

 1. Nazwa/Kod produktu …………………………………
 2. Ilość egzemplarzy do zwrotu ……………………
 3. Cena jednostkowa ……………………………………
 4. Powód reklamacji/zwrotu*

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Żądanie klienta **

 1. Wymiana na pełnowartościowy egzemplarz
 2. Zwrot pieniędzy

 Numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Inne      ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Data i podpis klienta: ………………………………………………………………………………

Uwaga: Formularz należy wypełnić czytelnie i kompletnie.

Do formularza należy dołączyć oryginał faktury VAT.

 

*Niepotrzebne skreślić

**Zaznaczyć właściwe

 

 

Przyjęcie reklamacji/zwrotu:

Imię i nazwisko osoby przyjmującej ………………………………………………

Data: …………………………………………………………………………………………………

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE dotyczące zwrotów

Zwroty
Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres

Incarico
 ul. Polna 86c /1
62-052 Komorniki lub skan dok. na adres [email protected]

Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony.Po odstąpieniu od umowy należy

odesłać towar na adres sklepu  Incarico ul. Polna 86c /1 62-052 Komorniki.

Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu. Należności za zwrócony towar przelewane są przelewem bankowym na rachunek podany w formularzu zwrotu. W przypadku zwrotu zamówień premiowanych bonusem, darmową przesyłką częściową, całościową, zwracana wpłata zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki. W przypadku przesyłek zaginionych do czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany do czasu wyjaśnienia losów przesyłki. Reklamację w przypadku zaginionej przesyłki zwrotnej może złożyć wyłącznie nadawca przesyłki - kupujący.

Wymiana
W przypadku wymiany towaru na inny rozmiar lub model warunkiem jest aby towar wymieniany był nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, z metkami i kompletny. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient. Bony upominkowe nie mogą zostać wykorzystane w zamówieniach dotyczących wymiany towaru.
Opłaty za wymianę: 

- 8,00 zł (przedpłata na konto, Poczta Polsla)
Aby wymiana mogła zostać szybko rozpatrzona należy:
    •    o chęci zwrotu lub wymiany towaru należy powiadomić podając przyczynę wymiany oraz złożyć nowe zamówienie na nowy model.
    •    towar odesłać na adres: Incarico ul. Polna 86c /1 62-052 Komorniki
    •    do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku (specyfikacja zamówienia) oraz formularz zwrotu.
    •    wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy kwotę 8,00 zł pokrywającą ponowną wysyłkę towaru do Państwa.
Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Prosimy o odsyłanie zwracanego towaru w usztywnianym opakowaniu(koperta bąbelkowa) .
Zwroty i zamiany bardzo prosimy wysyłać listem poleconym co gwarantuje nam odszukanie przesyłki przy ew. zagubieniu jej przez pocztę

Reklamacje
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych przez producenta bielizny Incarico. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostaną zwrócone pieniądze wraz z kosztami transportu lub pełnowartościowy produkt.  Zwroty pieniężne są wykonywane do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji na rzecz klienta.

Reklamacje można zgłaszać do 6 miesięcy od daty zakupu.

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji zamówień są przyjmowane pisemnie pod adresem mailowym [email protected] Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie.

Warunki zwrotu i anulowania
 
Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient 
będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania 
przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient 
wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta 
weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, 
wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http://pl.dawanda.com/product/78620003-duy-biustonosz-retro-mikki-STANIK-Incarico8/return_form
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
c) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: 
Incarico ul. Polna 86c m1 62 -052 Komorniki lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, 
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że 
sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie 
w transporcie. 
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty 
zwrotu towaru pokrywa Klient . 
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od 
niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w 
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji 
Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

Całość informacji prawnej